Mornäs LoftLogi i Transtrand
LoftLyan 
	   och LoftLilla i huset i mitten
Text - Trivsamt boende